Äriühingutega seotud tehingud

Sealhulgas osaühingu asutamine, osa ost-müük, kinkimine, äriregistrile esitatava avalduse koostamine.

ÄRIÜHINGUTEGA SEOTUD TEHINGUD

Notar tõestab tehinguid, millele on seadusega ette nähtud notariaalse tõestamise vorminõue:

  • osaühingu ja aktsiaseltsi asutamisotsused või –lepingud
  • aktsiaseltsi üldkoosoleku otsused
  • osaühingu osa võõrandamis lepingud
  • ühinemise ning jagunemise lepingud

Notar kinnitab ka äriregistrile ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile esitatavaid kandeavaldusi.

Seega kui Te soovite näiteks  asutada osaühingut, siis seda saate seda teha kas notari juures või ID-kaardi olemasolul läbi ettevõtjaportaali http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal.  Kui Te soovite aga vahetada osaühingu omanikku (osanikku), siis seda saate teha ainult notari juures.

Kui Te soovie osaniku vahetumisel muuta ka äriühingu juhatust, nime, aadressi või osakapitali, siis selleks peab uus osanik tegema vastava otsuse ja esitama avalduse äriregistrile. Neid toimingud on võimalik samuti teha läbi ettevõtjaportaali http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal või notari kaudu. Soovi korral koostab notar lisatasu eest ka kandeavalduse lisadokumendid (näiteks osaniku otsuse juhatuse, ärinime või aadressi muutmiseks ja vajadusel ka uue põhikirja).

Notari tasude kohta leiad info siit.