Notaritasud

Notari tasu on kehtestatud Notari tasu seadusega ja on kõigis notaribüroodes ühesuurune.  Seaduses on notari tasud kehtestatud kas sõltuvalt tehinguväärtusest ehk tehinguesemeks oleva asja või õiguse hinnast (selliselt on määratud tasu kinnisasja võõrandamise korral, hüpoteegi seadmisel, servituutide seadmisel) või kindlaks määratud tasuna. Notari tasu seaduses toodud tasudele lisandub käibemaks.

Kindlaks määratud tasud on järgmistel toimingtel:

 • füüsilise isiku volituse tõestamine – 25,50 eurot;
 • juriidilise isiku volituse tõestamine – 49,20 eurot;
 • kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine – 35,75 eurot. Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot;
 • allkirja ja allkirjanäidise kinnitamine – 12,75 eurot;
 • dokumendi ärakirja või väljavõtte, samuti väljatrüki kinnitamine – 3,19 eurot lehekülg, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot;
 • digitaalse ärakirja väljastamine, sõltumata andmemahust – 12,75 eurot;
 • dokumendi kinnitamine tunnistusega (apostille’ga) – 22,35 eurot;
 • majandusaasta aruande edastamine registrit pidavale kohtule – 25,55 eurot;
 • testamendi tõestamine – 32,55 eurot;
 • kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise tõestamine – 32,55 eurot;
 • notari hoiule antud testamendi tagasivõtmise avalduse tõestamine – 16,29 eurot
 • notarile hoiule antud testamendi avamise eest, kui testamendi avab notar, kes pärimismenetlust läbi ei vii – 32,55 eurot;
 • abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine – 41,50 eurot;
 • abikaasade vastastikuse testamendi tühistamise kohta teate koostamine ja edastamine – 25 eurot;
 • pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine – 65,15 eurot;
 • pärandist loobumise avalduse tõestamine – 6,35 eurot;
 • pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine – 63,90 eurot;
 • pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine – 102,25 eurot;
 • pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine – 25,55 eurot;
 • pärija õiguste ja kohustuste kohta täiendavate järelepärimiste tegemiseks avalduse tõestamine – 12,75 eurot;
 • sundosa saaja tunnistuse tõestamine – 12,75 eurot;
 • omandiõiguse tunnistuse tõestamiseks esitatud ühise avalduse tõestamine – 42,15 eurot;
 • ühepoolse avalduse tõestamine, mille puhul tehinguväärtust ei määrata – 42,15 eurot;
 • kinnistus-, registri-, avaliku või äritoimikuga tutvumise võimaldamine – 9,60 eurot;
 • kinnistus- või registriosakonna peetava registri või pärimisregistri andmete väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 3,20 eurot sõltumata lehekülgede arvust;
 • kinnistus- või registriosakonna peetavas registris või pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot sõltumata lehekülgede arvust;
 • kinnistus- või registriosakonna peetava registri või pärimisregistri andmete väljatrüki digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 4,80 eurot sõltumata andmemahust;
 • kinnistus- või registriosakonna peetavas registris või pärimisregistris säilitatava dokumendi väljatrüki digitaalne kinnitamine ja väljastamine – 6,35 eurot;
 • volituse või avalduse tõestamine pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks – 3,19 eurot;

Ülaltoodu ei ole ammendav loetelu kindlaksmääratud tasudega ametitoimingutest. Kui soovid saada täpsemat infot tasude kohta, siis esita palun päring läbi kodulehe.

Ametiteenuse eest tasutakse tasu vastavalt kokkuleppele. Ametiteenusena saab notar pakkuda näiteks õigusalast konsultatsiooni. Konsultatsiooni puhul on tasu kokkuleppel ja sõltub probleemi keerukusest. Tavapärase konsultatsiooni tasu on 60 eurot 30 minutit, millele lisandub käibemaks. Kui konsultatsioonile järgneb tehing, siis eraldi konsultatsiooni eest tasu ei võeta. Seega kui tulete esmalt konsultatsioonile ja tasute konsultatsiooni tasu ning paari kuu jooksul tulete meie juurde seda tehingut tegema, siis arvestame ametitoimingu eest ettenähtud tasust maha konsultatsiooni eest tasutud tasu. Kui konsultatsiooni ja  tehingu toimumise ajaline vahe on pikem, siis tuleb tasuda ametitoimingu eest ettenähtud summa täies ulatuses.